اطلاعیه شماره :1
elaam nomreh azmoon internet

 
 

:نام دانشگاه

:کد دانشجویی

:کد درس

 

 

 
 

نام درس

کد درس
برنامه نویسی به زبان سی مقدماتی 100
برنامه نویسی به زبان سی پیشرفته 101
برنامه نویسی به زبان ماشین 102
مبانی اینترنت 103
مبانی کامپیوتر 104
سیستم عامل 105
گرافیک های کامپیوتری 106
تجزیه و تحلیل سیستم 107
شبکه های کامپیوتری 108
طراحی و برنامه نویسی صفحات وب 109
 

www.ArdakanKavosh.com

Powered by : Kavosh Group